Jak usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem?

Prace związane z zarządzaniem jak również działalnością jakiegokolwiek przedsiębiorstwa niewątpliwie są niebywale czasochłonne. Pochłaniają też one bardzo wiele sił, wymagają dużego skupienia co najmniej paru pracowników. Z logistycznego punktu widzenia ogarniają także przestrzeń wymaganą na pomieszczenia dla pracowników a także instrukcje czy też inną niezbędną dokumentację. Reasumując już samo zarządzanie swoją działalnością gospodarczą wchłania ogromne środki, zarówno z zasobów ludzkich, jak i również kapitałowych. Nic więc nadzwyczajnego, iż coraz więcej właścicieli firm decyduje się do dobór dobrego partnera Comarch jak również wdrożenie systemu ERP w firmie.

Temat właściwego planowania oraz zarządzania zasobami niepokoił właścicieli przedsiębiorstw od wieków. W latach 60. XX wieku światowa organizacja APICS (Stowarzyszenie dla Zarządzania Operacyjnego) zdecydowała zająć się rozwikłaniem tego tematu. Stworzyli oni system MRP – tzw. planowanie zapotrzebowania materiałów.

Była to pierwotna prosta wersja standardu kierowania zasobami oraz procesami produkcji. Następnie została zmieniona w MRP II, którego możliwości były znacznie większe. System ten objął także czas, materiały dodatkowe, środki trwałe jak również i kadry. W następnych latach systemy erp modernizowano, aż w końcu zrodziły się aktualnie wdrażanie programy ERP dla firm. Bardzo charakterystyczne dla nich jest trwałe posiadanie bazy informacji, na której działają wszystkie moduły, z reguły równocześnie w czasie rzeczywistym.

Nasz kraj nie odbiega od innych państw, zarazem jeśli chodzi o wdrożenia systemów ERP, jak również i serwisowanie ERP. Nasze przedsiębiorstwa korzystają z tych nowoczesnych systemów, by zdynamizować swoją działalność, a przez to powiększyć profity. Oto kilka bardzo dobrych przykładów prestiżowych firm korzystających z programów ERP dla produkcji lub dystrybucji, bądź też usług: Auchan Telecom (z Grupy Auchan) i ASCOMP korzystają z Comarch Altum, wytwórca żywności Kupiec jak również producent kosmetyków Tołpa korzystają z Comarch ERP XL, zaś firma windykacyjna Kruk, jak i Elzap Elektrotechnika zaliczają się do szeregu niemalże 50 tysięcy podmiotów z wdrożonym Comarch Optima.

Comments are closed.